Framtidens byggnader

I alla tider har människan försökt förutspå hur livet kommer att se ut i framtiden och ju mer åren har gått, dest bättre spådomar har vi klarat av att ge. Vi baserar idag våra spådomar på logik och kan ser hur utvecklingen leder i särskilda riktningar. Jag lägger idag upp ännu en TED-föreläsning i designämnet, det är på dessa föreläsningar som vi ofta får en inblick i det mest intressanta.

Tror du att framtidens byggnader kommer att se ut såhär?

13 Jun 2018